Missledande info från annan aktör

Bästa kunder,

Vi har fått information om att en annan fiberleverantör, som nu planerar att bygga ut sitt fibernät i Heby kommun, går ut med falska påståenden om att det bland annat finns en överenskommelse med Lidén Data Gruppen där kunder har möjlighet att ”byta” leverantör via sin befintliga anslutning. Den andra aktören har inte kontaktat Lidén Data och någon sådan överenskommelse finns inte. Lidén Data Gruppen är en långsiktig leverantör och bygger fibernät för framtiden.