Beställ bredbandsavtal

Använd formuläret här nedan för att beställa hem avtal för bredbandsabonnemang. Dessa avtal förutsätter att din bostad redan är ansluten till vårt fibernät, eller att du har kopparkablar anslutna hem till dig och att vi kan leverera från den telestationen. Vi postar ut avtalen till dig med ett svarskuvert som du kan använda för att skicka dem i retur till oss.

*Obligatorisk

  Personnummer: *

  För- och efternamn: *

  Adress: *

  Lägenhetsnummer / Fastighetsbeteckning:

  Postnummer och ort: *

  Telefonnummer:

  E-post:

  Typ av avtal: *

  LANADSL