Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Planerat:
Börjar tidigast: 2022-01-20 07:00
Klart senast: 2022-01-20 16:30
Uppdatering 2022-01-17 13:05
Till följd av ett planerat arbete hos vår elleverantör kan det förekomma avbrott på Internet-, TV- och telefoni-tjänster i Örbyhus under det planerade arbetet.