Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Klart senast:2019-05-29 20:00
Börjar tidigast:2019-05-29 16:00
Planerat:
Uppdatering 2019-05-17 14:12
E.ON har informerat om ett planerat strömavbrott i Bredsand. De kommer utföra ett underhållsarbete och det innebär avbrott på våra tjänster i Bredsand med omnejd under tiden de utför arbetet.

Avslutade

Avslutades:2019-05-17 18:00
Påbörjades:2019-05-17 11:25
Planerat:
Uppdatering 2019-05-17 18:08
Fibern är nu återställd och alla tjänster bör vara aktiva. Vänligen kontakta kundtjänst om problem kvarstår.
Uppdatering 2019-05-17 15:38
Arbetet med att svetsa ihop fiberkablarna har påbörjats.
Uppdatering 2019-05-17 14:48
Skadan har frilagts och arbetet med att få i ny fiber påbörjas inom kort. Därefter ska den skarvas den ihop.
Uppdatering 2019-05-17 12:11
Vår stamfiber mellan Tierp och Gävle har blivit avgrävd. Detta påverkar bland annat samtliga tjänster i Söderfors och Mehedeby. Tekniker är på väg. Vi uppdaterar detta ärende när vi har en beräknad klartid.
Avslutades:2019-05-16 14:00
Påbörjades:2019-05-16 12:00
Planerat:
Uppdatering 2019-05-16 14:36
Arbetet slutfört och all utrustning driftsatt klockan 14:27.
Uppdatering 2019-05-15 16:06
Vi behöver tyvärr skjuta upp det här arbetet ytterligare en dag då vi stött på oförutsedda problem. Vi har gjort förberedelser idag och räknar med att kunna utföra arbetet imorgon 16/5. Samtliga tjänster kommer uppskattningsvis att vara nere mellan kl. 12 och kl. 14.
Uppdatering 2019-05-14 08:23
Onsdagen den 15/5 kommer en omläggning av en fiberkabel att ske. Det påverkar leveransen av både internet och tv i Krägga. Arbetet påbörjas kl 07:00 och beräknas ta cirka två timmar. Vi beklagar de bekymmer som detta orsakar.
Avslutades:2019-05-16 06:00
Påbörjades:2019-05-16 05:00
Planerat:
Uppdatering 2019-05-14 09:28
På grund av ett underhållsarbete hos en underleverantör kommer våra tjänster hos fiberstaden ej vara tillgängliga ca 10 minuter under det planerade driftfönstret.
Avslutades:2019-05-07 12:30
Påbörjades:2019-05-07 09:00
Planerat:
Uppdatering 2019-05-02 11:30
Den 7/5 kommer vi att göra omkopplingar i Fanna med syfte att förbättra driftsäkerheten. Detta medför avbrott på samtliga tjänster och vi har som mål att hålla avbrottet så kort som möjligt. Avbrott kan komma att påverka dig som bor på följande gator: Verkstadsvägen, Hallongatan, Boängsgatan, Hejaregatan, Kursbärsgatan, Blåbärsgatan, Stenbärsgatan, Björnbärsgatan, Smultrongatan, och Vinbärsgatan.
Avslutades:2019-04-18 06:00
Påbörjades:2019-04-18 00:00
Planerat:
Uppdatering 2019-04-18 05:36
Uppdatering kl 05:30 Arbetet har avslutats och samtliga tjänster skall vara återställda. Vänligen kontakta kundtjänst om ni upplever problem.
Uppdatering 2019-04-16 09:25
Med syfte att förbättra driftsäkerheten kommer vi att bryta för ombyggnation i teknikbod som påverkar kunder på Munksundet och Enögla. Detta kommer att påverka leverans av både internet och TV.
Avslutades:Okänt
Påbörjades:2019-04-16 13:50
Planerat:
Uppdatering 2019-04-17 11:16
Skadorna har visat sig vara omfattande. Ett team är på plats för att byta ut den skadade fiberkabeln och skarva ihop den.
Uppdatering 2019-04-16 15:43
Vår fiber har skadats vid grävarbete strax norr om Månkarbo. Skadan orsakar avbrott på samtliga tjänster i Månkarbo med omnejd.
Avslutades:2019-04-16 09:00
Påbörjades:2019-04-16 08:30
Planerat:
Uppdatering 2019-04-16 08:26
En fiber kommer undergå reparationsarbete nu på morgonen, cirka 40 kunder kommer att bli påverkade. Även boende på Bergsgatan kommer att bli drabbade.
Avslutades:2019-04-15 14:15
Påbörjades:2019-04-15 02:55
Planerat:
Uppdatering 2019-04-15 15:58
Strömavbrottet är åtgärdat och våra tjänster ska vara igång igen sedan kl. 14:15. Hör av er till vår kundtjänst om några problem kvarstår.
Uppdatering 2019-04-15 08:30
Vi har fått bekräftat att det är strömavbrott där vi har vår utrustning. Ännu ingen beräknad klartid.
Uppdatering 2019-04-15 03:30
Vi har tappat kontakt med utrustning i delar av centrala Enköping vilket medför en störning på internettjänster.