Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Avslutades:2021-01-26 13:00
Påbörjades:2021-01-26 10:00
Uppdatering 2021-01-26 09:20
Vi utför servicearbete och uppgraderingar i TV-nätet, vilket kan leda till kortare avbrott i Fjärdhundra, Altuna, Torstuna och Österunda med omnejd.
Planerat:
Avslutades:2021-01-24 18:30
Påbörjades:2021-01-24 17:20
Uppdatering 2021-01-24 18:39
Strömmen är tillbaka sedan kl 18:30 och samtliga tjänster är igång igen.
Uppdatering 2021-01-24 17:54
Våra tjänster är nere i Skoby och Stavby på grund av strömavbrott. Beräknad klartid är 19:00.
Planerat:
Avslutades:2021-01-24 15:45
Påbörjades:2021-01-24 14:10
Uppdatering 2021-01-24 16:17
Avbrottet är åtgärdat sedan kl. 15:45.
Uppdatering 2021-01-24 14:40
Strömavbrott påverkar just nu internet- och TV-leverans i Skokloster och Häggeby med omnejd. Det finns ännu ingen beräknad klartid.
Planerat:
Avslutades:2021-01-24 10:15
Påbörjades:2021-01-24 03:20
Uppdatering 2021-01-24 04:55
Våra tjänster är för tillfället nere i Fjärdhundra med omnejd pga strömavbrott.
Planerat:
Avslutades:2021-01-23 15:50
Påbörjades:2021-01-23 13:35
Uppdatering 2021-01-23 15:51
Störningen är nu åtgärdad
Uppdatering 2021-01-23 13:53
Vi har en störning på Discovery / TV4 Fakta i Knivsta, tekniker har påbörjat felsökning.