Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Klart senast:2020-12-09 14:00
Börjar tidigast:2020-12-09 09:00
Planerat:
Uppdatering 2020-11-19 16:24
E.ON har ett planerat strömavbrott i Krägga den 9/12 vilket kommer påverka vår tjänsteleverans i området.

Avslutade

Avslutades:Okänt
Påbörjades:2020-11-30 19:00
Planerat:
Uppdatering 2020-12-01 06:41
Även problemet som orsakade att det inte gick att ringa in till kundtjänsten blev löst igår kväll.
Uppdatering 2020-11-30 19:49
Nu ska internet fungera igen. Problemet med att det inte går att ringa till kundtjänst kvarstår, tekniker felsöker. Om internet fortfarande inte fungerar, hör av er på "noc@lidendata.com".
Uppdatering 2020-11-30 19:20
Vi har just nu en driftstörning som påverkar en del internetkunder. Det går tyvärr inte att ringa in till vår kundtjänst heller på grund av detta. Däremot går det bra att mejla oss på noc@lidendata.com. Tekniker felsöker.
Avslutades:Okänt
Påbörjades:2020-11-25 15:02
Planerat:
Uppdatering 2020-11-25 16:41
Strömmen är tillbaka sedan 16:13 och all utrustning är åter i drift.
Uppdatering 2020-11-25 15:14
Pågående strömavbrott i Lagga, vilket påverkar internetleverans i området med omnejd. Beräknad klartid för reparation är 17:30.
Avslutades:Okänt
Påbörjades:2020-11-24 07:47
Planerat:
Uppdatering 2020-11-24 12:31
Strömavbrottet är nu åtgärdat och alla utrustning är nu åter i drift.
Uppdatering 2020-11-24 11:26
Eon beräknar att strömavbrottet är åtgärdat till 15:30.
Uppdatering 2020-11-24 09:12
Alla tjänster i Gånsta och på Ängslyckan är nu åter i drift.
Uppdatering 2020-11-24 08:06
Eon har just nu ett strömavbrott vilket påverkar internet- och till viss del TV-leveransen i Gånsta, Ängslyckan, hamnområdet och delar av centrum. Orsaken till strömavbrott är just nu okänt och Eon beräknar ha tekniker på plats kl 8:40.
Avslutades:2020-11-19 00:00
Påbörjades:2020-11-19 21:00
Planerat:
Uppdatering 2020-11-19 21:39
Till följd av Vattenfalls arbeten i elnätet är just nu delar av centrala Tierp drabbade av störningar på samtliga tjänster.
Avslutades:2020-11-18 19:40
Påbörjades:2020-11-18 18:45
Planerat:
Uppdatering 2020-11-18 19:49
Alla tjänster skall vara återställda sedan klockan 19:40.
Uppdatering 2020-11-18 18:57
Till följd av problem i elnätet har vi just nu ett driftavbrott som påverkar samtliga tjänster i Julmyra med omnejd.