Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2022-12-01 09:00
Avslutades: 2022-12-01 11:30
Uppdatering 2022-12-01 07:19
Det kommer utföras ett planerat arbete i elnätet vilket kommer leda till störningar på tjänster i området.
Planerat:
Påbörjades: 2022-11-30 12:30
Avslutades: 2022-11-30 16:00
Uppdatering 2022-11-30 12:34
Det kan under eftermiddagen förekomma kortare avbrott på tjänster i Knivsta och Lagga till följd av underhåll i nätet.
Planerat:
Påbörjades: 2022-11-27 05:30
Avslutades: 2022-11-27 07:45
Uppdatering 2022-11-27 07:50
Störningen är nu åtgärdad.
Uppdatering 2022-11-27 06:11
För tillfället har vi en driftstörning som påverkar vår tjänsteleverans i Hagviken, Bålsta. Tekniker felsöker.