Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Börjar tidigast:2020-01-29 00:01
Planerat:
Klart senast:2020-01-29 06:00
Uppdatering 2020-01-15 14:54
Till följd av ett planerat servicearbete i syfte att ytterligare förbättra driftsäkerheten för våra företagskunder kommer det förekomma avbrott för företagskunder med vår tjänst Business Pro inom Tierps kommun.

Avslutade

Påbörjades:2020-01-23 07:00
Planerat:
Avslutades:2020-01-23 08:00
Uppdatering 2020-01-22 08:53
Till följd av ett planerat servicearbete i syfte att förbättra driftsäkerheten kommer det förekomma avbrott för några av våra företagskunder i Håbo Kommun tidigt på förmiddagen den 23/1.