Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Klart senast:Okänt
Planerat:
Påbörjat:2020-03-31 19:54
Uppdatering 2020-03-31 19:55
Kunder i delar av Enköping upplever för närvarande en lägre hastighet än normalt. Tekniker felsöker problemet.
Klart senast:Okänt
Planerat:
Påbörjat:2020-03-31 14:20
Uppdatering 2020-03-31 15:10
Vi har för tillfället en driftstörning som påverkar kunder i Froslunda, strax utanför Fjärdhundra. Tekniker felsöker.

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Avslutades:2020-03-31 12:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-31 09:10
Uppdatering 2020-03-31 15:04
Samtliga tjänster ska nu vara återställda, upplever ni fortsatt problem kan ni prova starta om er utrustning.
Uppdatering 2020-03-31 10:04
Vattenfall utför just nu ett elarbete som påverkar våra tjänster i Mehedeby med omnejd. Beräknad klartid senast 2020-03-31 kl 12:00.
Uppdatering 2020-03-31 09:27
Vi har för tillfället en driftstörning som påverkar kunder i Mehedeby. Tekniker felsöker.
Avslutades:2020-03-27 10:30
Planerat:
Påbörjades:2020-03-27 10:10
Uppdatering 2020-03-27 10:27
Underhållsarbetet är färdigt och TV-tjänsterna ska fungera igen.
Uppdatering 2020-03-27 10:06
Vi kommer bryta TV-signalen i Bålsta på höga åsen i ca 20 minuter på grund av underhåll.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-03-25 09:00
Uppdatering 2020-03-25 09:20
Just nu har vi ett avbrott på vissa adresser i centrala Heby (Yttervägen, Stamgatan, med omnejd) pga strömavbrott. SHEAB byter ett kabelskåp och tjänsterna beräknas igång så fort de är klara med sitt arbete.
Avslutades:2020-03-24 10:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-24 08:05
Uppdatering 2020-03-24 09:57
Störningen är nu åtgärdad och vi har ökat driftsäkerheten för att förhindra liknande störningar framöver.
Uppdatering 2020-03-24 08:25
Vi har för tillfället ett driftstörning som påverkar Rubanksgatan med omnejd i Knivsta.
Avslutades:2020-03-24 10:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-24 08:00
Uppdatering 2020-03-12 16:50
Vår elleverantör kommer tillfälligt bryta strömmen till vår utrustning som förser Söderskogen med Internet- och TV-tjänster på grund av underhålls- och ombyggnadsarbeten.
Avslutades:2020-03-23 12:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-23 11:30
Uppdatering 2020-03-23 12:02
Störningen ska nu vara åtgärdad. Om problem kvarstår, prova att starta om er utrustning. Kontakta annars vår kundtjänst på 0171-420001.
Uppdatering 2020-03-23 11:57
Vi har just nu en driftstörning som påverkar delar av Tierp tätort. Tekniker felsöker.
Avslutades:2020-03-23 12:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-23 07:55
Uppdatering 2020-03-23 10:19
Störningen är nu åtgärdad. Om ni fortfarande saknar internet, prova att starta om er router. Hjälper inte det, kontakta vår kundtjänst på 0171-148 148.
Uppdatering 2020-03-23 10:12
Tekniker är på plats och arbetar med felavhjälpning.
Uppdatering 2020-03-23 08:23
Vi har just nu en driftstörning som påverkar delar av Hagviken/Båtsbacken i Bålsta. Tekniker är på väg för felsökning.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-03-17 10:00
Uppdatering 2020-03-17 10:57
Tekniker har avhjälp problem och tjänsterna ska vara igång igen nu. Man kan behöva starta om sin utrustning för att tjänsterna ska komma igång.
Uppdatering 2020-03-17 10:20
För närvarande har vi en driftstörning som påverkar vårt nät och tjänster, Tekniker felsöker.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-03-06 19:00
Uppdatering 2020-03-07 15:34
Nu ska samtliga tjänster vara återställda, upplever ni fortfarande problem prova starta om er utrustning annars kontakta supporten.
Uppdatering 2020-03-07 13:46
Ullevivägen är nu åtgärdad. Tekniker fortsätter felsökningen på Älgvägen/Åsvägen.
Uppdatering 2020-03-07 09:56
Vi har för närvarande en störning som påverkar kabel-tv kunder i området runt Älgvägen/Åsvägen samt Ullevivägen. Tekniker felsöker
Avslutades:2020-03-06 21:30
Planerat:
Påbörjades:2020-03-06 18:16
Uppdatering 2020-03-06 21:26
Nu ska samtliga tjänster vara återställda, upplever ni fortfarande problem prova starta om er utrustning
Uppdatering 2020-03-06 18:20
På grund av strömavbrott hos E.ON saknar många av våra kunder i delar Bålsta tillgång till bredband, TV och telefoni.
Avslutades:2020-03-05 08:50
Planerat:
Påbörjades:2020-03-05 08:10
Uppdatering 2020-03-05 09:12
Störningen är nu åtgärdad sedan kl. 8:50. Om ni fortfarande upplever problem, prova att starta om er router.
Uppdatering 2020-03-05 08:25
Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar kunder i delar av centrala Enköping, tekniker felsöker.
Avslutades:2020-03-05 08:50
Planerat:
Påbörjades:2020-03-04 23:00
Uppdatering 2020-03-05 08:55
Tekniker har nu åtgärdat problemet, samtliga tjänster ska var återställda. Upplever ni fortfarande problem, prova först att starta om er utrustning. Fortsätter problemet kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2020-03-05 08:26
Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar kunder i delar av Skokloster, tekniker arbetar med att åtgärda problemet.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-03-03 18:00
Uppdatering 2020-03-04 15:20
Samtliga tjänster skall vara återställda. Vänligen starta om er utrustning och kontakta kundtjänst om problem kvarstår.
Uppdatering 2020-03-04 13:21
Tekniker har lokaliserat felet och beräknar att störningen är åtgärdad mot eftermiddagen. Störningen påverkar en del av Åsen-området i Bålsta.
Uppdatering 2020-03-04 09:20
Just nu har vi en driftstörning som påverkar vissa TV-kunder i Bålsta. Tekniker felsöker.
Avslutades:2020-03-02 13:00
Planerat:
Påbörjades:2020-03-02 10:30
Uppdatering 2020-03-02 11:33
Strömavbrottet är åtgärdat och samtliga tjänster skall vara igång sedan kl. 11:25.
Uppdatering 2020-03-02 11:08
Det är just nu ett pågående strömavbrott i området Hyvelgatan/Rubanksgatan. Beräknad klartid för reparation är 02-MAR-2020 13:00.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-02-29 13:00
Uppdatering 2020-02-29 15:05
Efter åtgärd av tekniker skall tjänsterna nu vara återställda. Vänligen starta om er utrustning och kontakta kundtjänst om problem kvarstår.
Uppdatering 2020-02-29 13:54
Driftstörning på kabelmodem-nätet i Bålsta tätort, Tekniker felsöker.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-02-28 13:10
Uppdatering 2020-02-28 13:56
Störningen är sedan 13:49 åtgärdad och all utrustning är åter i drift. Vid fortsatta bekymmer vänligen kontakta kundtjänst.
Uppdatering 2020-02-28 13:21
Vi har tappat kontakt med vår utrustning i Österunda samt Nysätra Hammarby vilket påverkar våra internettjänster i dessa områden. Tekniker undersöker.
Avslutades:2020-02-28 07:00
Planerat:
Påbörjades:2020-02-28 06:50
Uppdatering 2020-02-28 06:53
Vi är nu klara med arbetet och samtliga tjänster ska vara igång igen.
Uppdatering 2020-02-27 15:00
På morgonen den 28/2 kommer vi att utföra ett servicearbete som leder till ett kort driftstopp på våra internettjänster på Rubanksgatan och Hyvelgatan med omnejd. Arbetet beräknas ta upp till 10 minuter.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-02-27 16:15
Uppdatering 2020-02-27 18:21
Problemet har upphört, om ni fortfarande är utan internet vänligen kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2020-02-27 16:26
Just nu har vi en driftstörning som påverkar våra bredbandstjänster. Tekniker arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-02-26 08:40
Uppdatering 2020-02-26 10:32
Nu är samtliga tjänster återställda, om era tjänster ännu ej kommit igång prova starta om er utrustning. Fortsätter problemet efter det kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2020-02-26 08:51
Just nu påverkas våra tjänster i delar av Tierp av ett strömavbrott. Beräknad klartid för reparation är kl. 11:00.
Avslutades:2020-02-24 09:00
Planerat:
Påbörjades:2020-02-24 04:00
Uppdatering 2020-02-24 08:19
Nu är samtliga tjänster återställda, om era tjänster ännu ej kommit igång prova starta om er utrustning. Fortsätter problemet efter det kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2020-02-24 06:34
Det har under nattens arbete uppstått komplikationer i vissa områden i central Tierp och Örbyhus som gjort att arbetet dragit ut på tiden, tekniker arbetar med att återställa driften. Prognosen är att driften för samtliga områden ska vara återställda senast 09:00
Uppdatering 2020-02-21 11:57
Till följd av servicearbeten i syfte att förbättra driftsäkerheten kommer det förekomma några korta avbrott på våra bredbandstjänster inom Uppsala kommun och Tierps kommun under natten.
Avslutades:Okänt
Planerat:
Påbörjades:2020-02-20 18:40
Uppdatering 2020-02-20 20:17
Tekniker har nu åtgärdat problemet och samtliga internettjänster skall vara igång igen.
Uppdatering 2020-02-20 19:01
Driftstörning som påverkar kunder i Tierp tätort, Gäller internettjänsten, Tekniker Felsöker
Avslutades:2020-02-20 15:36
Planerat:
Påbörjades:2020-02-20 10:31
Uppdatering 2020-02-20 15:37
Tekniker har lokaliserat felet och det ska nu vara åtgärdat. Vänligen kontakta kundtjänsten på 0171-42 00 01 om det finns något vi kan hjälpa till med.
Uppdatering 2020-02-20 10:32
Vi har för närvarande en aktiv driftstörning som påverkar våra bredbandskunder med kabelmodem i centrum. Tekniker arbetar på att lösa problemet.