Om HebyNet

HebyNet ingår i Lidén Data Gruppen som äger och driver fibernät/stadsnät i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta och Tierps kommuner. Lidén Data Gruppen har funnits sedan 1982 och började bygga ut fibernät 1997. Vi är en stabil företagsgrupp som agerar långsiktigt och bygger kvalitativa fibernät för framtiden.

Dotterbolaget Lidero Network AB bedriver grossistverksamhet genom att leverera Internet­kapacitet och transmissionstjänster till andra nätägare/operatörer. Lidero äger och driver bla en av knutpunkterna för Internettrafiken i Sverige, SOL-IX. Lidero förfogar över fibernät i Mellansverige som är driftsatt med våglängdsutrustning, bla en ring runt Mälaren och en ring mellan Uppsala–Härnösand–Östersund–Borlänge–Örebro–Uppsala.

HebyNet AB
Organisationsnummer: 556415-7419
Säte: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping
Telefon: 0171-42 00 00
Besöks-/postadress: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping

Kundservice Privat
Telefon: 0224-41 49 01
Vardagar 08:00-20:00
Helger 09:00-16:00

Kundservice Företag
Telefon: 0224-41 49 02
Vardagar 08:00-20:00
Helger 09:00-16:00